Śniadanie na Trawie po raz drugi

Dzień 1 wrzesnia to bardzo ważna data w historii Polski. Tego dnia 80 lat temu zaczęło sie szczególnie dla Polski prawdziwe piek?o, które przysz?o z góry niespodziewanie i trwa?o 6 lat. II wojna ?wiatowa by?a bowiem chyba najdotkliwszym i najbrutalniejszym wydarzeniem w historii ca?ego ?wiata. Nie zapominajmy o tych wydarzeniach i wszystkich, którzy walczyli za nasz kraj. Dbajmy o pokój i zgod?, braterstwo i jedno??. Dla nas wa?ne jest dbanie o tradycj?, kultur?, integracj? spo?eczn? i rozwój wra?liwo?ci. Ten wa?ny dzie? wspólnie uczcili?my minut? ciszy podczas II spotkania „?niadanie na Trawie” w Nakorach.

Mieszka?cy Nakor na czele z so?tys Lilian? Witkowsk? i radnym Paw?em Krakowskim, przywitali wszystkich przyby?ych go?ci bogato zastawionymi sto?ami, które udekorowa?y potrawy przygotowane przez mieszka?ców wsi. Na dzieci czeka?y wolontariuszki z animacjami, wata cukrowa i popcorn oraz dmuchany zamek. M?odszych i starszych go?ci bawi? Clown ReSorek 🙂 a w muzycznej cz??ci wyst?pi?a Natalia Parapura i dzia?aj?cy przy GOK w Sucho?ebrach zespó? „Babie Lato” przy akompaniamencie pana Grzegorza Rostkowskiego. Z kolei OSP Sucho?ebry przeprowadzi?a pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas wydarzenia rozstrzygni?to tak?e zosta? konkurs na „Zielon? potraw?”, w którym wzi??o udzia? 9 zielonych da?. Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.