Święto Latawca

Z przykro?ci? informujemy, ?e z przyczyn losowych grupa Barvinek ze S?owacji niestety nie wyst?pi na ?wi?cie Latawca. Ale z przyjemno?ci? b?dziemy mogli go?ci? grup? ?piewacz? „Chodów” z naszego zaprzyja?nionego s?siedztwa. Wi?c równie gor?co zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.