Ruszył nabór pomysłów/inicjatyw w ramach projektu „Trzynaście kroków Kultury”

Mieszkańcy gminy Suchożebry do 11 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach mogą składać wnioski o pozyskanie pieniędzy na realizację własnych pomysłów/inicjatyw.  Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację inicjatyw lokalnych wynosi aż 22000 zł.

Nabór odbywa się w ramach projektu „Trzynaście kroków kultury”. Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Suchożebry (osób indywidualnych, grup nieformalnych (składających się z minimum 3 osób powyżej 14. roku życia, w tym co najmniej 1 pełnoletniego mieszkańca Gminy Suchożebry) oraz organizacji pozarządowych, w tym Kół Gospodyń Wiejskich. W konkursie będą preferowane inicjatywy, które zakładają nowatorstwo i innowacyjność działań animacyjnych pod kątem pomysłu, sposobu realizacji, włączania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz młodzież 14+, a zarazem wynikają z oczekiwań i potrzeb mieszkańców. 

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 3000 zł, zaś maksymalna – 5000 zł . Nie jest wymagany wkład własny. Specjalnie powołana komisja oceni i wybierze od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane w okresie między 8 sierpnia a 12 listopada 2021 r. Wybór wraz z uzasadnieniem zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.gok.suchozebry.pl do 24 czerwca 2021 r. GOK oferuje niezbędne wsparcie merytoryczne przy wypełnianiu wniosków konkursowych i realizacji poszczególnych inicjatyw, a także zapewnia obsługę księgową zwycięskich pomysłów. Termin składania wniosków mija 11 czerwca 2021 r. o godz. 16:00. Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest poniżej.

Konsultacje (bezpłatne doradztwo) dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku wraz z wyjaśnieniami jak go poprawnie wypełnić odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suchożebrach dnia 27 maja o godz. 18.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.